Företaget

Bonnarps Hjortgård har nu fått nya ägare. Det kommer fortsätta vara ett riktigt familjeföretag som i huvudsak ska drivas av Emma och Carl Åkesson men övrig familj på båda sidor kommer också vara delaktiga.

 

Vi är båda veterinärer och kommer fortsätta arbeta som det på deltid. Vår motivation med att ge oss in på denna spännande resa som köpet av Bonnarps Hjortgård innebär är att erbjuda fantastisk mat som har producerats med djurens välfärd i centrum. Vi vill kunna stå för hur djuren haft det under hela deras liv.

 

Det finns många planer på hur verksamheten ska utvecklas men i början kommer inga större förändringar göras. Vi kommer fortsätta att producera viltprodukter av högsta kvalité ifrån både våra hägnade dovhjortar och frilevande vilt.

 

Hotellverksamheten som bedrivits här på gården läggs dock ner eftersom Emmas föräldrar och yngre bror ska bo i Tomtebo.

 

Det kommer vara mycket nytt för oss nu till en början så vi ber att ni har lite tålamod med att verksamheten kanske inte flyter på lika smidigt som tidigare.

 

Hemsidan kommer inom kort att uppdateras. Vid frågor får ni gärna kontakta oss.