Hjortuppfödning

Hjortuppfödning

 

Hjortuppfödning i hägn har långa anor. Redan Carl von Linné besökte Söderåsen på sin skånska resa och då beskriver han bland annat Wrams Gunnarstorps hjorthägn. Dovhjort, vilket är den hjortart vi arbetar med, kom till Skandinavien redan med vikingarna som påträffade dessa djur på sina resor i österled. Ursprunget är från Mesopotamien eller nuvarande Irak. Så visst är dovhjort en införd art i den svenska faunan men med mer än halvt millennium här så får man betrakta dovhjorten som en art som verkligen har anpassat sig och hör hemma i den svenska naturen.

 

Våra hjortar lever i ett hägn om cirka 40 hektar med både skog och öppen mark. Dovhjorten är en gräsätare och ett flockdjur vilket är en förutsättning för att hålla dem i hägn. Vidare är de väldigt lokaltrogna vilket gör att de inte har behov av att ha så stora områden att röra sig på som till exempel älg eller rådjur behöver. Vår strävan är att djuren ska kunna leva så likt en vild hjort som möjligt varför vi anpassar utfodringen efter de vilda hjortarnas naturliga födoval. Vår utfodring, vilken sker under perioden oktober-april, består av gräsensilage och hel säd samt kvistbete från lövträdstoppar. Under sommarhalvåret är det naturligt bete som gäller. Slakten sker med jaktskott under djurens betesdrift för att undvika stress och även undvika levande transporter. Detta tar tid och ställer stora krav på den som skjuter både vad det gäller uppträdande mot djuren och förmågan att vara en god skytt. Därför säljer vi inte heller jakt på våra hjortar till betalande jägare. Efter avlivningen i hägnet åker slaktkroppen direkt till slakteriet för vidare uppslaktning och veterinärbesiktning.